header
header-bg
Mgr. Marek Debnár, PhD.

Mgr. Marek Debnár, PhD.

Literárny večer

06. 10. 2018

Mgr. Marek Debnár, PhD. (1979) vyštudoval odbor dejiny filozofie na FF UKF v Bratislave, kde získal aj doktorát zo systematickej filozofie. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na FF UKF v Nitre. Zaoberá sa interdisciplinárnym výskumom v oblasti filozofie, semiotiky a teórie literatúry. V posledných rokoch sa zameriava hlavne na teóriou dištančného čítania ako súčasti digital humanities. Je autorom viacerých odborných článkov a monografie Medzi myšlienkou a obrazom – fragmenty z filozofie literatúry (2013).