header
header-bg
Viliam Nádaskay

Viliam Nádaskay

Vynechaný spoj

05. 10. 2018

Viliam Nádaskay (1994) je interným doktorandom Ústavu slovenskej literatúry SAV, vo svojom výskume sa sústreďuje na problematiku socialistického realizmu v slovenskej literatúre. Jeho debut Vynechaný spoj je básnickým sitcomom. Má množstvo postáv, spomedzi ktorých je tou hlavnou Urban, a predvádza nám celú plejádu naratívnych mikrosituácií, urbánnych obrazov a bytových scén, z ktorých sa naraz stáva akási groteskná urbánna symfónia.