header
header-bg
Martin Gerboc-

Martin Gerboc

Martin Gerboc. Maliar. Vydal niekoľko kníh filozofických esejí a esejí o súčasnej maľbe. Nezvratné básne sú jeho poetickým debutom.