header
header-bg
Marianna Gyurász - 2024

Marianna Gyurász

Marianna Gyurász sa narodila v Komárne v roku 1991, v roku 2005 sa presťahovala do hlavného mesta Slovenska. Písaniu sa začala venovať ešte v Komárne, no toto zoznamovanie sa s písaním bol pomalý proces, serióznejším sa stal až po rokoch, keď začala chodiť do spisovateľských táborov. Vtedy začala publikovať, súbežne s tým absolvovala štúdium v odbore molekulárna biológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoju dizertačnú prácu obhájila v roku 2018. Medzitým bola na vedeckom pobyte vo Viedni a v Budapešti. V súčasnosti žije v Budapešti, píše poéziu a prózu, pôsobí v oblasti vedeckého marketingu. Jej texty vyšli okrem iného v časopisoch Kalligram, Irodalmi Szemle, Pannon Tükör, Prae, Szkholion, v antológiách Lehetnék Bárki a Természetes Vadság, tiež v denníku  Új Szó, na webových stránkach Apokrif on-line, Contextus a dunszt.sk. Jej prvá básnická zbierka s názvom Már nem a mi völgyünk vyšla v roku 2022 vo vydavateľstve Kalligram.