header
header-bg
Viliam Nádaskay - 2024

Viliam Nádaskay

Od irónie k úzkosti? Súčasná slovenská poézia

Prednáška priblíži najvýraznejšie tendencie a mená v slovenskej poézii ostatných rokov – od ostentatívne ironickej cez preduchovnelo metafyzickú až po deklarovane autentickú. Tiež sa pokúsi vysvetliť, aký význam majú jednotlivé spôsoby písania pre slovenskú literatúru či, nebodaj, spoločnosť.

Viliam Nádaskay (1994) vyštudoval anglistiku a slovakistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV, v. v. i., kde získal aj doktorát. Výskumne sa zameriava na poéziu 20. a 21. storočia, najintenzívnejšie na tú v dotyku so socialistickým realizmom či všeobecne angažovanosťou a politikou. Jeho štúdie vyšli napríklad v časopise Slovenská literatúra, v zborníku Textologické štúdie (2020) či v kolektívnych monografiách Zmena v praxi (Limity - možnosti - spory) (2022) a Literárne krajiny Bratislavy (2023). Venuje sa tiež literárnej kritike, bol spolueditorom Kritickej ročenky v rokoch 2019 – 2023, je redaktorom internetového časopisu Platforma pre literatúru a výskum. Vyšli mu dve zbierky poézie Vynechaný spoj (2018) a Zmyslov zbavovaný (2021; obe Vlna/Drewo a srd).