header
header-bg
Michael Kumpfmüller

Michael Kumpfmüller

Nádhera života

03. 10. 2018

Michael Kumpfmüller (1961, Mníchov) žije v slobodnom povolaní v Berlíne. Už jeho debut sa stal roku 2000 bestsellerom a stretol sa aj s pozitívnou odozvou kritiky. Za svoje spisovateľské dielo bol odmenený prestížnou Döblinovou cenou, konkrétne za román Správa všetkým (2008). Za doterajší vrchol jeho tvorby sa považuje román Nádhera života (2011), ktorý už vyšiel v 25 jazykoch vrátane češtiny.
Nádhera života: V lete 1923 sa spisovateľ Franz Kafka zoznámil pri Baltickom mori s 25-ročnou kuchárkou Dorou Diamantovou. O niekoľko týždňov urobil to, čo dovtedy považoval za nemožné: rozhodol sa pre spoločný život so ženou. Nezvyčajná dvojica sa usadila v Berlíne v čase hlbokej ekonomickej krízy a spoločenských nepokojov. Až do konca života v júni 1924 sa Kafka od Dory takmer neodlúčil. Zo skutočného príbehu vytvoril Michael Kumpfmüller veľký román o láske.