header
header-bg
Veronika Šikulová

Veronika Šikulová

Literárny večer

06. 10. 2018

Veronika Šikulová (1967 Modra), po absolvovaní gymnázia v Modre vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako novinárka a popritom sa venovala písaniu próz. Prvé prózy publikovala v literárnej prílohe denníka Smena, v literárnych časopisoch Romboid, Slovenské pohľady a v zborníku mladých autorov Druhý dych (1985).Knižne debutovala roku 1997 zbierkou próz Odtiene, za ktorú získala Cenu Ivana Kraska za debut. V súčasnosti pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku. Pravidelne píše fejtóny do denníka Pravda a časopisu Miau. Vydala 11 kníh, dvanástu píše, žije a tvorí v Modre.