header
header-bg
Sára Vybíralová

Sára Vybíralová

Literárny večer

05. 10. 2018

Sára Vybíralová (1986) vyštudovala francúzštinu a históriu na Filozofickej fakultě Univerzity Karlovy v Prahe. Pracuje ako lektorka a prekladateľka z francúzštiny. Básne a krátke prózy publikovala časopisecky, v roku 2015 knižne debutovala zbierkou poviedok Spoušť, za ktorú získala Cenu Jiřího Ortena. Žije striedavo v Prahe a v Paríži.