header
header-bg
Primož Repar

Primož Repar

Literárny večer

05. 10. 2018

Primož Repar (Ľubľana, 1967) študoval filozofiu a históriu na Univerzite v Ľubľane, kde získal i PhD. Predmetom jeho výskumu bola filozofia Sørena Kierkegaarda. Jeho tvorba zahŕňa 26 kníh vo viacerých jazykoch. Je riaditeľom Central European Research Institute Søren Kierkegaard v Ľubľane a zároveň zanieteným prekladateľom Kierkegaardovho diela do slovinčiny. Je spoluzakladateľ a šéfredaktor vydavateľstva KUD Apokalipsa.