header
header-bg
Gábor Lanczkor

Gábor Lanczkor

Literárny klub

04. 10. 2018

Gábor Lanczkor (1981, Stoličný Belehrad) básnik, spisovateľ, hudobník, prekladateľ. Vyštudoval maďarčinu na Univerzite Lóranda Eötvöse v Budapešti. Študoval v Ľubľane, Ríme a Londýne. Doktorát z literárnej komparatistiky získal na Univerzite v Segedíne. Je autorom štyroch zbierok básní a románov, ako aj niekoľkých kníh pre deti. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení. Debutoval v roku 2005 zbierkou básní Zdravý rozum, za ktorú získal cenu Attilu Gerécza. Za zbierku Späť do Londýna (2008) bol okrem iného ocenený cenou Györga Faludyho. V roku 2016 získal cenu Attilu Józsefa. Je zároveň členom hudobných projektov Médeiny synovia a Anarchitecture.